Digitaalinen kulttuurinen nuorisotyö aiheena Kulttuurisen nuorisotyön ryhmän kahveilla

Kulttuurisen nuorisotyön ryhmä keskustelee kahvikupin ääressä 10.11. kello 13.00–14.30. Aiheena on tällä kertaa digitaalinen kulttuurinen nuorisotyö. Kokemuksistaan kahdessa aiheeseen liittyvässä hankkeessa kertovat Humakin asiantuntijat Jenni Hernelahti ja Susanna Pitkänen sekä yhteisöpedagogiharjoittelija Sari Hämäläinen.

Mukana keskustelussa on pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen, joka on neljän vuoden ajan nostanut pelien taiteellisia ulottuvuuksia suuren yleisön ja taiteilijoiden tietoisuuteen. Keskustelua vetää Kanuunan suunnittelija Ninni Parviainen.

Jenni Hernelahden työtehtäviin kuuluu digitaitojen kehittämistä

Puolet työajasta Jenni Hernelahti työskentelee asiantuntijana OppiJana-hankkeessa ja puolet projektipäällikkönä DIGISTI-hankkeessa. Molemmissa hankkeissa on keskiössä Humakin opintosisällöistä tutut aiheet kuten esimerkiksi moninaisuuden kohtaaminen ja monikulttuurisuustyö. Työ on luovaa, inspiroivaa ja vaativaa ja siinä pääsee toteuttamaan omia ideoitaan.

DIGISTI-hankkeessa parannetaan toisen asteen opiskelijoiden sekä ohjaus- ja pedagogisen henkilöstön digitaitoja, jotka edistävät toisen asteen opiskelijoiden opiskelua, työllistymistä ja hyvinvointia. EU:n ja ESR:n rahoittamassa hankkeessa ovat Humakin lisäksi mukana Haaga-Helia, Laurea, Helsingin diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy ja kohdeoppilaitoksina Uudellamaalla toimivat Careeria, Hyria, Omnia, Live-säätiö. Stadin AO, Varia ja Keuda.

OppiJana-hankkeessa kehitetään maahanmuuttajataustaisille toisen asteen opiskelijoille mahdollisuutta työskennellä vapaaehtoisena niin, että vapaaehtoistoiminta voidaan integroida osaksi opintoja.

Jaakko Kemppainen haluaa työssään tuoda esille pelien monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia itseilmaisun ja taiteellisen työn välineinä

Pelitaiteen läänintaiteilija työskentelee perinteisten taiteenalojen ja pelitaiteen yhteisteisillä rajapinnoilla tavoitteenaan edistää taiteilijoiden asemaa ja työllistymistä. Taiteen edistämiskeskuksella ei ole aikaisemmin ollut pelitaiteen alalta läänintaiteilijaa.

Kemppaisella on pitkä ammattilaistausta pelisuunnittelijan ja digitaalisen kulttuurin alalta. Hän näkee alan laajasti sekä peliteollisuuden, pelitalojen, koulutuksen että taiteen näkökulmasta. Kemppainen hahmottaa pelitaiteen ytimeksi vuorovaikutteisuuden ja esteettisen toiminnan kokemukset.

 Liity mukaan kulttuurisen nuorisotyön MS Teams -keskusteluun tästä.