Hurja Piruetin Valoverkko -projekti Raaseporissa

Tanssijat rokkaavat yhdessä


Hurja Piruetin Valoverkko -projekti starttasi keväällä 2022. Tässä projektissa Hurjiksen tanssivat nuoret ovat voineet osallistaa ei-tanssivia ystäviään mukaan kevään ja kesän projekteihin. Nuoret ovat osaltaan toimineet yleisötyöntekijöinä innostamalla monenlaisia osaajia ja tekijöitä mukaan. Tavoitteena ei ollut innostaa ystäviä tanssimaan vaan pohtia osallisuutta laajemmin. Idea sai alkunsa siitä, että Hurja Piruetin toimipiste pienen kaupungin keskustassa kerää usein myös ei-tanssivia ystäviä kokoon yhteiseen välipala- tai läksyjenlukuhetkeen. Idea starttasi aktiivisten nuorten omasta ideasta. Alkoi syntyä esityksestä inspiroituneita kasvomaalauksia, valokuvia, ideakarttoja. Valoverkkoprojekti kulminoitui huhtikuun lopussa festivaaliviikkoihin paikallisessa Kirjapainoteatterissa. Kahden viikon aikana teatterin ovet kävivät ja ystäviä kutsuttiin mukaan kenraaliharjoituksiin, omien soolo- ja muiden päättötöiden esityksiin katsojina, valokuvaajina, maskeeraajina, kannustusjoukkoina. Yhteisöllisyys ja kohtaamiset olivat merkityksellisiä etenkin pitkän etäjakson jälkeen. Projekti innosti kehittämään hanketta eteenpäin ja se jatkuu vielä ensi syksynä nuorten ideapajan muodossa.

lintu kasvoissa


Hurja Piruetti on Raaseporin alueella toimiva tanssioppilaitos, jonka toiminta pohjautuu vahvaan yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Erilaisista projekteista koostuvaa tanssitoimintaa on toteutettu alueella jo 27 vuoden ajan. Hurja Piruetti on toiminut monenlaisissa projekteissa etujoukoissa paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin. Esimerkkinä muutamien muiden nuorten ryhmien tavoin Suomea edustavana Nuori Kulttuuri lähettiläänä. Toiminnan keskiössä ovat erilaiset, monitaiteiset projektit joista Valoverkko on viimeisimpiä kevään aikana startattuja. Toivomme Valoverkon laajenevan ja nostavan esiin uudenlaisia työtapoja ja toimintamalleja paikallisten nuorten aktivoimiseen. Tavoitteena on kannustaa ja kasvattaa itseensä luottavia, tanssista ja taiteesta laajasti innostuvia, toisia kunnioittavia ja omasta osaamisestaan iloitsevia sekä pitkäjänteisen työntekemisen merkityksen ymmärtäviä nuoria.

Tanssijat rokkaavat yhdessä


-------------------

Hurja Piruettis Ljusnätverkssprojekt i Raseborg

Hurja Piruettis projekt Ljusnätverk startade våren 2022. I detta projekt har ungdomarna som dansar på Hurja fått delta i vår- och sommarprojekt med sina icke-dansande vänner. Unga människor har bidragit till publikarbetet genom att inspirera ett brett spektrum av sakkunniga och aktörer. Målet var inte att inspirera vänner till dansa utan att skapa inkludering på ett mer brett plan. Idén har sitt ursprung i att Hurja Piruettis kontor, mitt i en mindre stad, som ofta också samlar icke-dansande vänner för ett gemensamt mellanmål eller läxläsning. Idén började med de aktiva ungdomarnas egen idé. Ansiktsmålningar, fotografier och tankekkartor inspirerade av föreställningen började dyka upp. Ljusnätverk-projektet kulminerade i slutet av april under föreställningsveckorna på den lokala Tryckeriteatern. Under de två veckorna besöktes teatern och vänner bjöds in till generalrepetitioner och till framföranden av egna solon och andra slutverk som åskådare, fotografer, maskerare och uppmuntrande för grupperna. Gemenskapen och möten var aktuella, särskilt efter en lång distans. Projektet inspirerade till vidareutvecklingen av projektet och kommer att fortsätta nästa höst i form av en ungdomsworkshop.

täydellinen projektin mainos

Hurja Piruetti är en dansskola som verkar i Raseborgsregionen, vars verksamhet bygger på stark gemenskap och att göra saker tillsammans. Dansaktiviteter bestående av olika projekt har genomförts i området i 27 år. Hurja Piruetti har varit involverad i en lång rad projekt i framkant både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Som ett exempel, med andra grupper a ungdomar, var Hurja Piruetti del av Ung Kultur ambassadör i Finland. I hjärtat av verksamheten står olika tvärkonstnärligaporjekt, varav Ljusnätverk är det senaste som lanserades under våren. Vi hoppas att Ljusnätverket ska utöka och lyfta fram nya arbetssätt och verksamhetsmodeller för att aktivera lokala unga. Syftet är att uppmuntra och fostra unga människor till självsäkra individer, som är allmänt entusiastiska över dans och konst, som respekterar andra och som är nöjda med sin egen kompetens och som förstår vikten av långsiktigt arbete.