• Suomeksi
  • In English
  • På Svenska

KANSAINVÄLISET MATKA-AVUSTUKSET

Haluatko syventää taitojasi esiintymisen tai tapahtumatuotannon parissa? Voit nyt hakea ryhmällenne apurahaa kansainväliseen opintomatkaan ja lähteä tutustumaan tapahtumiin ja esiintymislavoihin ympäri maailmaa. Ehtona on, että ryhmä on ollut mukana alueellisessa tai valtakunnallisessa Nuori Kulttuuri -festivaalissa, mutta muutoin ryhmällänne on melko vapaat kädet tehdä omannäköinen matka. Innostuitko? Lue lisää alta!

Suomen Nuorisoseurojen Nuori Kulttuuri -toimintaan osallistuneita nuorten ryhmiä tuetaan kansainvälisillä matka-avustuksilla. Hakuaika avustukselle on 15.1.-31.3.2020. Matka tulee toteuttaa vuoden 2020 aikana. Voit hakea avustusta alempana löytyvällä lomakkeella.

Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamat kansainväliset matka-avustukset on tarkoitettu esiintymis- ja opintomatkoihin, jotka suuntautuvat ulkomaille. Avustus kohdennetaan ensisijaisesti matkakuluihin, mutta avustusta voidaan myöntää myös majoitus- ja osallistumiskustannuksiin. Avustus voidaan myöntää ryhmälle, joka on osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana Nuori Kulttuurin Moves -, Teatris – tai Sounds -aluefestareille tai valtakunnalliseen festivaaliin.

Etusijalla rahoja jaettaessa ovat ryhmät, mutta erityisistä syistä avustus voidaan myöntää myös kahden hengen työryhmälle. Henkilökohtaisia avustuksia tai vain osalle ryhmästä kohdistuvaa avustusta ei myönnetä. Ryhmän jäsenten on oltava alle 29-vuotiaita.

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat hakukierroksen aikana tulleiden hakemusten määrä, haettu kokonaisavustussumma sekä arvio hakemuksesta.  Hakemuksesta tulee käydä ilmi matkan kokonaiskustannukset, omarahoitusosuus sekä muista rahoituslähteistä haettu ja saatu tuki. Avustuksella ei voi rahoittaa kaikkia matkan kuluja.

Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus päättää avustuksen myöntämisestä. Avustus maksetaan ryhmille pääsääntöisesti matkan jälkeen loppuraportin ja tositteiden perusteella.

Haku on ehdollinen ja jaettava summa riippuu opetus -ja kulttuuriministeriön avustuspäätöksestä, joka saadaan alkuvuodesta.

Hakulomake

1. Matkan kuvaus

Ryhmä on osallistunut Nuori Kulttuuri -tapahtumaan Suomessa
EiKyllä

2. Matkakulut ja haettava avustus

MENOT

A. Matkustamiseen liittyvät kulutB. Majoitus- ja ruokakulut

C. Erityiskulut (osallistumismaksut, viisumit, vakuutukset ym.)

Kulut yhteensä

TULOT

Hankeelle myönnetty muu tuki

Hankeelle haettu muu tuki

Haettava Nuori Kulttuuri -avustus*

Ryhmän omarahoitusosuus

3. Hakija

Ryhmän yhteyshenkilö

4. Hakijan pankkitiedot

5. Liitteet

Liitteen maksimikoko 2Mb, sallitut tiedostomuodot pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, gif.
Jos liitteiden lähettämisen kanssa on ongelmia, voit lähettää ne sähköpostilla osoitteeseen ville.koskinen@nuorisoseurat.fi

6. Allekirjoitus

Allekirjoittanut vahvistaa, että kaikki tässä hakemuksessa oleva tieto on todistettavasti oikeaa eikä mitään asiaankuuluvaa tietoa ole jätetty kertomatta. Hakija sitoutuu ilmoittamaan Suomen Nuorisoseurojen Nuori Kulttuuri -toimijoille kaikista lomakkeessa esitettyjen tietojen muutoksista. Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hakija myöntää Suomen Nuorisoseurat ry:lle oikeuden välittää eteenpäin ja käyttää kaikkia tässä lomakkeessa olevia tietoja Nuori Kulttuuri -toiminnan kansainvälistymisen edistämiseen liittyviin tarkoituksiin. Lista avustuksen saajista sekä avustuksen saajien matkakertomukset julkaistaan verkkosivuilla. Sekä papereissa että sähköisessä muodossa olevia tietoja käytetään kunnioittaen yksittäisten henkilöiden yksityisyyttä.

Vastuuhenkilö (yli 18-vuotias, joka allekirjoittaa hakemuksen hakijaryhmän laillisena edustajana ja on vastuussa taloudesta)