YHTÄ LÄHELLÄ KUIN SINÄKIN

Nuori Kulttuuri Roots

Nuori Kulttuurin paikallinen toiminta ympäri Suomen

Nuori Kulttuuri paikallinen toiminta tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Nuori Kulttuuri Roots tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Nuori Kulttuuri Roots mahdollistaa uusien kokeilujen ja pilotointien tekemistä paikallisesti tukemalla kuluissa ja antamalla tuotannollista sparrausapua kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Keräämme nämä  toiminnot yhteiselle alustalle Nuori Kulttuuri Handbookin kaikille kulttuurisen nuorisotyön tekijöille inspiraation ja ideoiden lähteeksi.

Nuori Kulttuuri Roots tuo nuoret taiteen harrastajat yhteen. Nuorten omaehtoiseen toimintaan on olemassa jatkuva yhteistyöhaku ja organisoiduille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille haku on auki kaksi kertaa vuodessa; keväisin ja syksyisin. Toiminnan tulee toteutua hakuvuonna. Paikallisten ja alueellisten kokeilujen lisäksi toimintaan mukaan lähteviä tahoja tuetaan valtakunnallisella verkostomaisella toiminnalla, joka käytännössä tarkoittaa yhteisiä tapaamisia sekä matalakynnyksistä tiedon- sekä ajatusten vaihtoa. Kukaan Nuori Kulttuuri Roots -toimintaan osallistuva taho ei jää yksin, vaan saa verkoston kautta sekä ammatillista että vertaistukea.