Roots yhteisöhaku kunnille, kaupungeille, yhteisöille

Uudistunut Nuori Kulttuuri mahdollistaa uusien kulttuuri- ja taideharrastus kokeilujen tekemistä paikkakunnan tai  lähialueen nuorille ja nuorten kanssa. Yhteisöhaku on kohdennettu rekisteröidyille yhteisötoimijoille (kaupungit, kunnat, yhdistykset tai yritykset). Haku on auki  tammi-helmikuussa ja mahdollinen lisähaku on elokuussa. Toiminnan tulee toteutua hakuvuoden aikana.

Mitä toimintaan mukaan lähtevänä saat?

- Tukea toiminnasta muodostuviin välittömiin kuluihin (Taloudellinen kumppanuus)

- Toimintojen markkinointiin ja viestintään liittyvää apua

- Nuori Kulttuuri verkoston tukea ja yhteiset tapaamiset (Kulttuurisen Nuorisotyön kahvit)

Kukaan Nuori Kulttuuri Roots -toimintaan osallistuva taho ei jää yksin, vaan saa verkoston kautta sekä ammatillista että vertaistukea.

Roots-toiminnan tavoitteita voivat olla muun muassa

- Mahdollistaa nuorille uusien taideharrastuksien, toiminnan tai tapahtumien tekemisen

- Luoda alueen kulttuurisen nuorisotyön tekijöiden (taiteilijat, kunnan sektoreiden toimijat, yhdistystoimijat) kanssa verkostomaista toimintaa nuorille. 

- Nuorten verkostoituminen

- Kulttuurisen nuorisotyön arvostuksen kasvattaminen

- Monia taidelajeja tai jopa eri aloja taiteen keinoin yhdistäviä ideoita

- Toimintaa, joka juurtuakseen vaatii tukea


Yhteisöille tarkoitettuun Roots-toimintaan voi hakea mukaan Tammi/Helmikuussa. Toiminnan tulee toteutua kyseisen vuoden aikana.

Stepit

- Osallistakaa mukaan ideoimaan ja kartoittakaa nuorilta tarpeita ja toiveita

-Jos mahdollista tehkää suunnitelma ja talousarvio yhdessä nuorten kanssa

-Täyttäkää yhteistyökaavake nettisivuillamme 

-Pääset mukaan valtakunnalliseen Roots-verkostoomme (keskustelualusta ja yhteisiä tapaamisia) kuulemaan ja keskustelemaan muiden tekijöiden kanssa.

-Roots-toiminnan toteutus

-Toiminnan raportointi tekstin, kuvien ja videoiden avulla sekä toteuma taloudesta

-Halutessanne voitte jatkaa kulttuurisen nuorisotyön verkostossamme yhteistyön ja rakentamista ja kokemusten jakamista toiminnon loputtua