Roots yhteisöhaku kunnille, kaupungeille, yhteisöille

Uudistunut Nuori Kulttuuri mahdollistaa uusien kulttuurillisten ja taiteellisten kokeilujen ja pilotointien tekemistä paikallisesti ja alueellisesti. Nuori Kulttuuri Roots -toimintamallissa annetaan tuotannollista ja verkostomaista sparrausapua sekä tuetaan toiminnasta aiheutuvia välttämättömiä kuluja.

Nuori Kulttuuri Roots

Nuori Kulttuuri Roots tuo nuoret taiteen harrastajat yhteen. Organisoiduille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille haku on auki kaksi kertaa vuodessa; keväisin ja syksyisin. Toiminnan tulee toteutua hakuvuonna. Paikallisten ja alueellisten kokeilujen lisäksi toimintaan mukaan lähteviä tahoja tuetaan valtakunnallisella verkostomaisella toiminnalla, joka käytännössä tarkoittaa yhteisiä tapaamisia sekä matalakynnyksistä tiedon- sekä ajatusten vaihtoa. Kukaan Nuori Kulttuuri Roots -toimintaan osallistuva taho ei jää yksin, vaan saa verkoston kautta sekä ammatillista että vertaistukea.

Nuori Kulttuuri tukee yhteisöjä oman paikallisen ja alueellisen kulttuurisen nuorisotyön kehittämisessä. Nuori Kulttuuri Roots tarjoaa tukea kokeiluille, joita perustoiminta ei mahdollista. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, mietitään yhdessä mitä juuri teidän paikkakunnalla tai alueella kaivataan ja kenen kanssa ideoita voisi lähteä toteuttamaan myös yhdessä.

Yhteisöille tarkoitettuun Roots-toimintaan voi hakea mukaan Helmi/Maaliskuussa ja Elokuussa. Toiminnan tulee toteutua kyseisen vuoden aikana.

Maaliskuun haku 4.3.-4.4.2021. Elokuun haku 2.8-29.8.2021.

Stepit:

  • Osallistakaa mukaan ideoimaan ja kartoittakaa nuorilta tarpeita ja toiveita
  • Jos mahdollista tehkää suunnitelma ja talousarvio yhdessä nuorten kanssa
  • Täyttäkää yhteistyökaavake nettisivuillamme 
  • Pääset mukaan valtakunnalliseen Roots-verkostoomme (keskustelualusta ja yhteisiä tapaamisia) kuulemaan ja keskustelemaan muiden tekijöiden kanssa.
  • Roots-toiminnan toteutus
  • Toiminnan raportointi tekstin, kuvien ja videoiden avulla sekä toteuma taloudesta
  • Halutessanne voitte jatkaa kulttuurisen nuorisotyön verkostossamme yhteistyön ja rakentamista ja kokemusten jakamista toiminnon loputtua