Roots yhteisöhaku kunnille, kaupungeille, yhteisöille

Uudistunut Nuori Kulttuuri mahdollistaa uusien kulttuuri- ja taideharrastus kokeilujen tekemistä paikkakunnan tai  lähialueen nuorille ja nuorten kanssa. Yhteisöhaku on kohdennettu rekisteröidyille yhteisötoimijoille (kaupungit, kunnat, yhdistykset tai yritykset). 

Nuori Kulttuuri Roots tuo nuoret taiteen harrastajat yhteen. Y-tunnuksen omaaville kulttuurisen nuorisotyön toimijoille haku on auki kaksi kertaa vuodessa; keväisin ja syksyisin. Toiminnan tulee toteutua hakuvuoden aikana.

Mitä toimintaan mukaan lähtevänä saat?

- Tukea toiminnasta muodostuviin välittömiin kuluihin (Taloudellinen kumppanuus)

- Toimintojen markkinointiin ja viestintään liittyvää apua

- Nuori Kulttuuri verkoston tukea ja yhteiset tapaamiset (Nuori Kulttuuri kahvit)

Kukaan Nuori Kulttuuri Roots -toimintaan osallistuva taho ei jää yksin, vaan saa verkoston kautta sekä ammatillista että vertaistukea.

Roots-toiminnan tavoitteita voivat olla muun muassa

- Mahdollistaa nuorille uusien taideharrastuksien, toiminnan tai tapahtumien tekemisen

- Luoda alueen kulttuurisen nuorisotyön tekijöiden (taiteilijat, kunnan sektoreiden toimijat, yhdistystoimijat) kanssa verkostomaista toimintaa nuorille. 

- Nuorten verkostoituminen

- Kulttuurisen nuorisotyön arvostuksen kasvattaminen

- Monia taidelajeja tai jopa eri aloja taiteen keinoin yhdistäviä ideoita

- Toimintaa, joka juurtuakseen vaatii tukea


Nuori Kulttuuri tukee yhteisöjä oman paikallisen ja alueellisen kulttuurisen nuorisotyön kehittämisessä. Nuori Kulttuuri Roots tarjoaa tukea kokeiluille, joita perustoiminta ei mahdollista. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, mietitään yhdessä mitä juuri teidän paikkakunnalla tai alueella kaivataan ja kenen kanssa ideoita voisi lähteä toteuttamaan myös yhdessä (Johanna.hurme@nuorisoseurat.fi, +358 44 500 8721).

Yhteisöille tarkoitettuun Roots-toimintaan voi hakea mukaan Helmi/Maaliskuussa ja Elokuussa. Toiminnan tulee toteutua kyseisen vuoden aikana.

 Elokuun haku 2.8-31.8.2021.

Stepit:

  • Osallistakaa mukaan ideoimaan ja kartoittakaa nuorilta tarpeita ja toiveita
  • Jos mahdollista tehkää suunnitelma ja talousarvio yhdessä nuorten kanssa
  • Täyttäkää yhteistyökaavake nettisivuillamme 
  • Pääset mukaan valtakunnalliseen Roots-verkostoomme (keskustelualusta ja yhteisiä tapaamisia) kuulemaan ja keskustelemaan muiden tekijöiden kanssa.
  • Roots-toiminnan toteutus
  • Toiminnan raportointi tekstin, kuvien ja videoiden avulla sekä toteuma taloudesta
  • Halutessanne voitte jatkaa kulttuurisen nuorisotyön verkostossamme yhteistyön ja rakentamista ja kokemusten jakamista toiminnon loputtua