Tapahtumien joukkoistaminen siirtyy marraskuulle kulttuurisen nuorisotyön ryhmän kahveille 

Elina Ala-Nikkola

Tapahtumien joukkoistaminen kulttuurisessa nuorisotyössä -keskustelu siirtyy marraskuulle. Nuorisotyön viikon avajaisten yhteydessä Tiivistämöllä Nuori Kulttuuri ei järjestä kulttuurisen nuorisotyön seminaaria vähäisen osallistujamäärän vuoksi, mutta tarjoaa kaikille saavutettavamman mahdollisuuden osallistua keskusteluun mukaan 25.11. klo 10.00-11.30. Kulttuurisen nuorisotyön kahveilla pureudutaan aiheeseen, johon kutsutaan mukaan keskustelemaan teidän lisäksi Nuori Kulttuuri On Air -tuottajia, sekä tuottamisen joukkoistamisen asiantuntija Elina Ala-Nikkola (Metropolia). On Air case-esimerkkien avulla päästään pureutumaan siihen, mitkä asiat liittyvät yhdessä tekemiseen ja osallistavaan tapahtuman tekoon. Millaisilla työkaluilla nuoret itse ovat tekemässä ja toteuttamassa heidän näköisiään tapahtumia? Miten sitoutetaan aikuiset nuorten tapahtumien ympärillä tulemaan mukaan mahdollistamaan tapahtumia ja nuorten näkyväksi tulemista? 

Yhteistyön edellytykset kulttuurisen nuorisotyön tekemisessä 

Nina Parviainen

Millaiset asiat auttavat yhteistyön rakentamisessa? Milloin yhteistyö on mahdollista kulttuurisessa nuorisotyössä eri kuntasektorien kanssa? Millaisia rajapintatyöskentelyn malleja ja käytänteitä on olemassa? Kulttuurisen nuorisotyön kahveilla Torstaina 13.10. klo 13:00-14:30 päästään pureutumaan case-esimerkkien avulla Nina Parviaisen (suunnittelija, Kanuuna) johdattelemana ”Kulttuurisen nuorisotyön yhteistyön edellytyksiä ja rajapintoja kuntien toimialueittain” -teemaan.

Kahvit toteutetaan Teams -alustalla. Linkki löytyy osoitteesta www.nuorikulttuuri.fi.