Ansökningsblankett – Internationella resebidrag

  1. Beskrivning av resan

  Gruppen har deltagit i Nuori Kulttuuris evenemang i Finland
  NejJa

  2. Resekostnader och bidrag som söks

  KOSTNADER

  A. Resekostnader  B. Övernattnings- och matkostnader

  C. Särskilda kostnader (deltagaravgifter, visum, försäkringar osv.)

  Kostnader sammanlagt

  INKOMSTER

  Andra bidrag som beviljats för projektet

  Andra bidrag som sökts för projektet

  Ung Kultur-bidrag som söks*

  Självfinansiering

  3. Sökande

  Gruppens kontaktperson

  4. Den sökandes bankuppgifter

  5. Bilagor

  Maxstorlek 2Mb, tillåtna filformat pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, gif.
  Om du har problem med bilagor kan du skicka dem via e-post till adress ville.koskinen@nuorisoseurat.fi
  6. Underskrift


  Undertecknad intygar att alla uppgifter i denna ansökan är korrekta och att ingen relevant information har undanhållits. Den sökande förbinder sig till att meddela Suomen Nuorisoseurat och Nuori Kulttuuri om alla förändringar i uppgifterna i blanketten. Genom att underteckna denna ansökan beviljar den sökande Suomen Nuorisoseurat ry rätten att förmedla och använda alla uppgifter i denna blankett för att främja internationalisering av Nuori Kulttuuris verksamhet. En lista över bidragsmottagarna och deras reserapporter läggs ut på Nuori Kulttuuris webbplats. Alla uppgifter, både de som är på papper och de som är i elektronisk form, används med respekt för enskilda personers integritet.

  Gruppansvarig (en över 18 år gammal person som undertecknar ansökningen som gruppens lagliga företrädare och ansvarar för gruppens ekonomi)