Hakulomake – Kansainvälinen matka-avustus

  1. Matkan kuvaus

  Ryhmä on osallistunut Nuori Kulttuuri -tapahtumaan Suomessa
  EiKyllä

  2. Matkakulut ja haettava avustus

  MENOT

  A. Matkustamiseen liittyvät kulut  B. Majoitus- ja ruokakulut

  C. Erityiskulut (osallistumismaksut, viisumit, vakuutukset ym.)

  Kulut yhteensä

  TULOT

  Hankeelle myönnetty muu tuki

  Hankeelle haettu muu tuki

  Haettava Nuori Kulttuuri -avustus*

  Ryhmän omarahoitusosuus

  3. Hakija

  Ryhmän yhteyshenkilö

  4. Hakijan pankkitiedot

  5. Liitteet

  Liitteen maksimikoko 2Mb, sallitut tiedostomuodot pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, gif.
  Jos liitteiden lähettämisen kanssa on ongelmia, voit lähettää ne sähköpostilla osoitteeseen ville.koskinen@nuorisoseurat.fi
  6. Allekirjoitus


  Allekirjoittanut vahvistaa, että kaikki tässä hakemuksessa oleva tieto on todistettavasti oikeaa eikä mitään asiaankuuluvaa tietoa ole jätetty kertomatta. Hakija sitoutuu ilmoittamaan Suomen Nuorisoseurojen Nuori Kulttuuri -toimijoille kaikista lomakkeessa esitettyjen tietojen muutoksista. Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hakija myöntää Suomen Nuorisoseurat ry:lle oikeuden välittää eteenpäin ja käyttää kaikkia tässä lomakkeessa olevia tietoja Nuori Kulttuuri -toiminnan kansainvälistymisen edistämiseen liittyviin tarkoituksiin. Lista avustuksen saajista sekä avustuksen saajien matkakertomukset julkaistaan verkkosivuilla. Sekä papereissa että sähköisessä muodossa olevia tietoja käytetään kunnioittaen yksittäisten henkilöiden yksityisyyttä.

  Vastuuhenkilö (yli 18-vuotias, joka allekirjoittaa hakemuksen hakijaryhmän laillisena edustajana ja on vastuussa taloudesta)